Brook Preloader

Uw winkelwagen is leeg

LEZINGEN

Luisteren, reflecteren en je laten inspireren

Luister in plaats van een podcast eens naar een lezing. Je hoeft er de deur niet voor uit. Aan het eind van elke lezing voeg ik wat reflectievragen toe, die kunnen helpen het beluisterde persoonlijker te maken voor jou.

Heb je een vraag of een reactie? Stuur me een mail

Een groeiende collectie

Hier verschijnen met enige regelmaat nieuwe lezingen om te beluisteren. Over leven in onzekere tijden, over oordelen, over de levensfasen op basis van het boek Dagboek van de Ziel, maar ook mooie chassidische verhalen met reflectievragen. De collectie zal in de loop van de tijd verder groeien.

Schatgraven in de westerse wijsheidtradities
… en in je eigen leven

Agenda Lezingen

momenteel geen lezingen

Beluister Lezing

Goede Voornemens (32 minuten)

logo

Houvast in Onzekerheid (37 minuten)

logo
Bijdragen?

Heb je een onderwerp, waar je een lezing over zou willen horen? Laat het me weten, wie weet schrijf ik er een blog over of maak ik er een lezing van.

Het maken van een lezing kost veel tijd. Studeren, nadenken, schrijven, structureren, opnemen en editen. Mocht je de lezing die je hebt gehoord waarderen: overweeg een donatie te doen, naar het bedrag dat het je waard is. Met jouw bijdrage kan ik meer tijd besteden aan het maken van nieuwe lezingen. Dank je wel!

Ik doneer

houvast lezing
Houvast in onzekere tijden

Niemand zit te wachten op de afbraak van bestaande zekerheden. Het levert angst op, of verdriet, of woede. Maar er is daarnaast een andere kant. Er opent zich een kans om dieper te schouwen, groter te groeien. Dan kom je bij de existentiële vraag: Wie ben ik? Een lezing over hoe je de periode tussen het vergaan van de oude vorm en het ontstaan van de nieuwe vorm kunt gebruiken om te groeien in creativiteit en helderheid.

oordelen lezing tirion
Oordelen

Destructief of creatief?

Vaak hebben we oordelen over wat iemand anders doet of zegt. Ook onszelf ontzien we niet: sommige kanten vinden we goed, andere fout. En waar we onszelf niet veroordelen, vrezen we het oordeel van de ander. Als het iets is wat zo bij ons mens-zijn hoort, kunnen we ons vermogen tot oordelen dan misschien gebruiken op een manier die ons vrijer maakt, die het contact met anderen en onszelf verdiept, in plaats van het voortdurend instrument te laten zijn van afwijzing en veroordeling? Tijdens deze lezing kijken we aandachtig naar het tweesnijdend zwaard dat oordelen heet: hoe dat zwaard het leven en contact kan afsnijden, maar hoe het ook, anders gehanteerd, de helderheid kan scheppen waarin de ziel kan ademen.

Duister licht lezing
Duister en Licht

Oerbeeld van dualiteit
Deze lezing vertelt over de symboliek van donker en licht en hoe de oude tradities van christendom, de Kelten en de Mithrasgodsdienst omgingen met deze dualiteit. Wat hebben deze tradities ons te bieden? En kunnen we dat vertalen in concrete vormen, waardoor je de donkere weken voor kerst intenser kunt beleven door het donker te ervaren, en je te richten op gebieden in je leven waar je verlangt naar meer licht?

lezing mirjam tirion
De droomwerker als alchemist

De afbeeldingen die alchemisten in de middeleeuwen tekenden lijken op bizarre droombeelden, die geen enkele relatie met ons hebben. Maar Jung heeft ontdekt dat die beelden een weerspiegeling zijn van patronen in persoonlijke ontwikkeling. En dat de wetten die voor hen golden, nog steeds gelden voor ons wanneer wij met onze eigen of andermans dromen werken. Zo bezien zijn wij als droomwerkers alchemisten. In deze lezing ga ik in op het verband tussen alchemie en droomwerk, en laten we ons inspireren door hun ervaring, die verrassend tijdloos en inspirerend blijkt.

midlife crisis lezing tirion
De midlife crisis anders bezien

Als je ouder wordt, kun je niet meer uit hetzelfde vaatje tappen als toen je 30 was. Hoe je je dienstbaar maakt, verandert. Je definitie van succes verandert. In deze lezing, die gebaseerd is op het boek Dagboek van de Ziel, kijken we naar het archetype van de koning en van de wijze. In deze lezing laten we ons inspireren door Koning Arthur en Merlijn, Cleopatra en Baba Jaga bij in het zoeken van een nieuw antwoord, voor een nieuwe levensfase.

“Wat is het pad?”

werd aan de Zen-meester Nan-Sen gevraagd.

Hij antwoordde:

“Het dagelijks leven is het pad”.
dagboek van de ziel
Dagboek van de Ziel; de wijsheid in de levensfasen

In deze workshop maken we een reis langs de levensfasen: geboorte, kind, jongere, volwassene, oudere, dood. De zevende fase is eigenlijk geen fase is maar de grondslag waarop de andere fasen rusten: dat wat je het mysterie kunt noemen, of de lege ruimte. In elk van de levensfasen komen bepaalde aspecten van je ziel naar voren. In iedere fase worden bepaalde krachten in je wakker, krijg je een geschenk en ontvang je een hulpbron voor je persoonlijke ontwikkeling. Deze krachten kun je weergeven in archetypische beelden: de Jonge Held, de Avonturier, de Koning, de Wijze.

Onze levenslijn verloopt lineair, van jong naar oud, maar tegelijkertijd zijn wij een tijdloos, gelaagd wezen. In jou als volwassene leeft ook nog altijd het kind en in het kind is de oudere wijze al aanwezig. Dood en geboorte zijn de grote overgangsmomenten in je leven, maar zijn ook aanwezig in het leven van alledag. Het is een troostrijk en inspirerend gegeven dat het nooit te laat is om de geschenken die je gekregen hebt uit te pakken, om je zo de wijsheid die in de levensschool verborgen ligt eigen te maken. Of je nu tachtig bent of veertig of vijfentwintig, in deze workshop onderzoeken we door visualisatie, creatieve werkvormen, beweging en gesprek de archetypen en hun geschenken, zodat je je kunt laten inspireren en voeden door deze innerlijke bronnen van levenskracht.

De workshop is gebaseerd op het boek Dagboek van de Ziel, waarvan Mirjam Tirion-Ietswaart co-auteur is.

Workshop | op aanvraag

Meer informatie of aanmelden?